Eenvoudig de impact van jouw bedrijf communiceren

In het aanmeldformulier geef je aan op welke Sustainable Developments Goals (SDG’s) jouw bedrijf impact maakt en licht dit anekdotisch toe.

De onafhankelijke commissie van SDG Impact checkt je aanmelding en beslist binnen 24 uur of je inderdaad in aanmerking komt om kosteloos lid te worden.

Je wordt opgenomen in het voor iedereen toegankelijke bestand van SDG Impact met organisaties die impact maken én je krijgt een impact badge voor op jouw website toegestuurd.

Aanmelden

Wat zijn de SDG’s

De SDG’s zijn zeventien heldere, wereldwijd bekende doelen die opgesteld zijn om de grootste problemen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden. De realisatie van de SDG’s is de gezamenlijke taak van overheden, het bedrijfsleven, not-for-profit organisaties en kennisinstellingen

Hiervoor is het belangrijk dat organisaties SDG’s kiezen die goed bij hun kernactiviteiten passen en zich er vervolgens samen hard voor maken. Zo kunnen consumenten keuzes maken op basis van hun waarden door van organisaties te kopen die een aantoonbaar verschil maken

Hoe kan het dat SDG Impact kosteloos is?

SDG Impact begon als passieproject vanuit de missie van marketingbureau Ten Stripes om ‘’De Nieuwe Economie groter te maken dan de oude’’. De oprichting van het platform SDG impact sluit hier naadloos bij aan, omdat het ernaar streeft om ‘’voor iedereen in één oogopslag duidelijk te maken welke organisaties impact maken op de SDG’s en in welke mate’’.

Lees meer over onze partners

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: