SDG Impact

Impact Kennis: De 17 SDG's

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel Marketing 3.0 genoemd, is de nieuwe manier van ondernemen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de wereld. Consumenten worden zich er steeds meer bewust van en daarmee wordt het ook steeds belangrijker voor bedrijven en organisaties om daar rekening mee te houden. Consumenten willen zich betrokken voelen bij merken die zij aanschaffen
Inhoudsopgave

Wat zijn de SDG's?

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geïntroduceerd. De SDG's hebben als doel om in 2030 de wereld een betere plek te maken. Dit zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties in 2000. De landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben de 17 SDG’s in 2015 opgesteld op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Het ontstaan van de SDG’s

In het jaar 2000 spraken de Verenigde Naties voor het eerst over ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld. Acht millenniumdoelen werden opgesteld om in 2015 de wereld een betere plek te maken. De 17 SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen. Van de Millenniumdoelstellingen zijn een aantal doelstellingen gehaald, maar niet allemaal. Door middel van de 17 SDG’s is er een nieuw initiatief geïntroduceerd om de wereld duurzamer te maken.

De Sustainable Development Goals zijn dus naar aanleiding van de 8 Millenniumdoelstellingen ontstaan om de wereld in de jaren 2015 tot en met 2030 een duurzamere wereld te maken. Het zijn de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Hieronder lees je meer over de 8 Millenniumdoelstellingen.

SDG

De 8 Millenniumdoelstellingen

De Verenigde Naties zijn in 2000 begonnen met het samenstellen van de 8 Millennium Development Goals (MDG’s). Het doel was dat alle 8 doelstellingen behaald zouden worden in 2015. Alle wereldleiders van de Verenigde Naties werden door de millenniumverklaring verplicht om armoede, honger, ziekte, analfabetisme en vervuiling van het milieu te bestrijden. Onderling zijn de Millenniumdoelstellingen allemaal afhankelijk van elkaar. De Millenniumdoelstellingen hebben invloed op de gezondheid en de gezondheid op de millenniumdoelstellingen.

Dit zijn de 8 Millenniumdoelstellingen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties in 2000:

  1. extreme armoede en honger uitroeien;
  2. universeel basisonderwijs bereiken;
  3. om gendergelijkheid te bevorderen en vrouwen mondiger te maken;
  4. kindersterfte terugdringen;
  5. de gezondheid van moeders verbeteren;
  6. ter bestrijding van hiv / aids, malaria en andere ziekten;
  7. om ecologische duurzaamheid te waarborgen; en
  8. om een ​​wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling te ontwikkelen

De 17 SDG's zijn nu de opvolgers van de 8 Millenniumdoelstellingen en ze hebben allemaal één hoofddoel, namelijk: de wereld in 2030 een betere plek maken.

De 17 SDG's

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen worden onderverdeeld in drie dimensies van duurzame ontwikkeling; sociaal, economisch en ecologisch. Achter de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen zijn ook nog 169 subdoelstellingen opgesteld om de doelen nog concreter te maken.

SDG

Meer lezen?

Copyright © 2021 SDGimpact.nl
Inloggen
crossmenu