SDG Impact

Impact Kennis: Het belang van duurzaamheidsstrategie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel Marketing 3.0 genoemd, is de nieuwe manier van ondernemen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de wereld. Consumenten worden zich er steeds meer bewust van en daarmee wordt het ook steeds belangrijker voor bedrijven en organisaties om daar rekening mee te houden. Consumenten willen zich betrokken voelen bij merken die zij aanschaffen
Inhoudsopgave

Het belang van duurzaamheidsstrategie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel Marketing 3.0 genoemd, is de nieuwe manier van ondernemen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de wereld. Consumenten worden zich er steeds meer bewust van en daarmee wordt het ook steeds belangrijker voor bedrijven en organisaties om daar rekening mee te houden. Consumenten willen zich betrokken voelen bij merken die zij aanschaffen. Ze willen het idee hebben dat ze een verschil maken als ze voor jouw bedrijf kiezen. Dit krijg je als bedrijf niet alleen door goede producten of diensten te verkopen, maar die producten en diensten moeten ook bijdrage leveren aan een betere wereld. Om dit te bereiken, is het hebben van een duurzaamheidsstrategie van groot belang. 

Je kan dit met jouw bedrijf realiseren door je kernwaarden sterker en bewuster te laten uiten. Dit geldt niet alleen qua communicatie naar de buitenwereld, maar ook intern. Je werknemers, management, aandeelhouders en channel partners moeten zich ook bewust zijn van de duurzaamheidsstrategie, om het duurzaam ondernemen te realiseren. 

1. Duurzaam ondernemen

75 procent van de consumenten vindt dat bedrijven en organisaties een positieve bijdrage moeten leveren aan maatschappij, milieu en welzijn van mensen, blijkt uit het dossier duurzaam 2019. Er is steeds meer belang bij duurzaam ondernemen en met behulp van de 17 SDG’s zorg jij ervoor dat jouw bedrijf ook maatschappelijk verantwoord gaat ondernemen.

Met jouw bedrijf sta je midden in de maatschappij. Je kijkt bij duurzaam ondernemen wat jouw rol is voor de maatschappij en wat voor effect jij als onderneming hebt op de omgeving. Hoe je duurzaam gaat ondernemen, heeft te maken met vele factoren, zoals in welke branche je actief bent en hoe groot je bedrijf is.

Er zijn drie indicatoren die voor duurzaam ondernemen altijd worden gebruikt, de 3 M’s: Mensen, Milieu en Maatschappij, of de 3 P’s: People, Planet en Profit. Tegenwoordig is er een nieuwe take op de 3 klassieke P’s van People, Planet en Profit. De SDG’s worden nu ingedeeld in de 5 belangrijke aspecten, de 5 P’s: People. Planet, Prosperity, Peace en Partnership.

In de afbeelding zie je welke SDG bij welke P hoort. De SDG’s die horen bij de P van People moeten ervoor zorgen dat alle mensen hun potentieel kunnen ontplooien in waardigheid en gelijkheid in een gezonde omgeving.

sdg
De SDG’s bij de P van Planet hebben als doel om de planeet te beschermen, zodat deze de behoeften van de huidige en toekomstige generaties kan ondersteunen. Elke dag zien we namelijk hoe nauw klimaatverandering verbonden is met mondiale ontwikkeling.

De SDG’s bij de P van Prosperity hebben als doel ervoor te zorgen dat alle mensen een welvarend en bevredigend leven kunnen genieten en dat economische, sociale en technologische vooruitgang in harmonie met de natuur plaatsvindt.

De SDG’s van Peace hebben als doel om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen te bevorderen. Zonder vrede kan er niet gewerkt worden aan duurzame ontwikkeling.

De laatste P van Partnership geeft aan dat we met zijn allen wereldwijd samen moeten werken om de de geografisch en sectoroverschrijdende problemen te verhelpen.

2. Waarom duurzaam ondernemen?

Er zijn een aantal redenen waarom duurzaam ondernemen belangrijk is voor een onderneming. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van de vele voordelen die duurzaam ondernemen heeft jou heeft:

- Je neemt het mee in je marketing. De afgelopen jaren is het belang van duurzame bedrijfsdoelstellingen ook vergroot in de marketing. Steeds meer mensen vinden duurzaamheid een belangrijk punt waaraan gewerkt moet worden en kiezen vaker voor een bedrijf die zich bezighoudt met duurzaamheid. Volgens onderzoek vinden consumenten (76%) bedrijven sympathieker als ze daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame wereld.

- De medewerkers zijn meer tevreden. Uit onderzoek blijkt dat vele mensen liever werken voor een bedrijf die zich bewust is van duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen trekt dus ook potentiële werknemers naar je bedrijf. Ook is bepaald uit onderzoek dat de personeelstevredenheid hoger is bij bedrijven die duurzaam ondernemen.

- Je wilt niet geassocieerd worden als onderneming met negatieve effecten op het milieu, uitbuiting of andere negatieve aspecten. Door je in te zetten voor duurzaam ondernemen en je het ook echt met meetbare feiten kan aantonen, ziet de consument dat je bezig bent met duurzaam ondernemen. 

- Toekomstbestendigheid: er gaat nog meer regelgeving komen voor bijvoorbeeld CO2 taks, wanneer dit al onderdeel is van je bedrijfsvoering, sta je 3-0 voor wanneer de regelgeving onvermijdelijk strenger wordt

Zo zijn er nog vele andere voordelen van duurzaam ondernemen. Met de 17 SDG’s kan jij al een start maken om duurzaam te gaan ondernemen. Ga na wat jouw bedrijfsstrategie is en koppel de juiste SDG’s aan jouw bedrijf! 

3. De risico's van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Er zijn wel een aantal risico’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar je rekening mee dient te houden. Veel mensen zijn sceptisch over bedrijven die zeggen dat zij bijdrage leveren aan een betere wereld. Ze denken dat het allemaal een commercieel trucje is. Steeds meer bedrijven willen werken met een duurzaamheidsstrategie, maar het is belangrijk dat wanneer je ermee gaat werken dat je het kan laten zien. Hierin spelen twee factoren mee die bepalen of jouw duurzaamheidsstrategie een succes is. 

  1. Oprechtheid. Je moet ervoor zorgen dat jouw aspiraties uit de kern van je bedrijf komen. De hele organisatie moet zich ervan bewust zijn dat het bedrijf zich inzet voor een betere wereld. De hele organisatie moet een sterk gevoel hebben bij het werk dat jullie leveren en iedereen moet daar achter staan. 
  2. Transparantie. Als je als bedrijf je daadwerkelijk inzet voor een betere wereld moet je dit ook echt kunnen aantonen. Mensen willen daadwerkelijk feiten zien van wat jij beweert als organisatie te doen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De vraag is hoe je dat aan iedereen gaat laten zien en hoe je dat terug laat komen in je jaarverslag.

4. De basis van duurzaamheidsstrategie

Bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie bestaat de basis uit drie elementen: missie, visie en kernwaarden. Je moet duidelijk in beeld brengen wat de missie, visie en kernwaarden van jouw bedrijf zijn. Hierbij moet je rekening houden met je duurzaamheidsstrategie. 

sdg impact

 

Missie

Om je missie te formuleren in je duurzaamheidsstrategie moet je nagaan wat jij als bedrijf eraan doet om de wereld een betere plek te maken en waarom je dat als bedrijf doet. Wie zijn jullie en hoe gaan jullie met elkaar, klanten en met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om? Een missie moet verder duidelijk richting geven waar jullie als onderneming naartoe willen. Verder moet een missie tijdloos en gericht zijn op jouw organisatie. 

Visie

Je visie moet sterk zijn. Hoe ga jij jouw missie realiseren? Je visie moet duidelijk antwoord geven op de vraag hoe je je missie gaat realiseren en hoe je je doelen gaat halen die jij gesteld hebt. Hierbij is het ook belangrijk dat de kernwaarden van je organisatie terugkomen en het moet gaan over het beeld dat jij bij de toekomst hebt.  

Kernwaarden

Het bepalen van kernwaarden is heel belangrijk. Het zijn je grondbeginselen en drijfveren waar jij als bedrijf in gelooft en je houdt je er als organisatie dagelijks aan. De kernwaarden worden door alle mensen in de organisatie ondersteund en het is de reden dat iemand voor jouw bedrijf kiest. Om je kernwaarden te bepalen moet je nagaan waar jullie als bedrijf voor staan en waar iedereen in de organisatie achter staat. De drie belangrijkste kernwaarden moet je uit gaan kiezen en dan moet je gaan formuleren waaruit blijkt dat dit de kernwaarden zijn van jouw organisatie. Je kernwaarden moet je kunnen terugzien in het dagelijks gedrag van de leidinggevenden en medewerkers. 

5. Duurzaamsstrategie koppelen aan SDG's

In 2015 hebben de landen van de Verenigde Naties 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) opgesteld. Het doel van al deze 17 SDG’s is de wereld in 2030 een betere plek maken. Deze SDG’s zijn wereldwijd bekend en het geeft jou veel richting in het opstellen van je duurzaamheidsstrategie. Je kan je bedrijfsdoelen direct koppelen aan de Sustainable Development Goals en zo kan jij jouw duurzaamheidsstrategie makkelijker opstellen. Door de SDG’s mee te nemen in je strategie zorg jij ervoor dat je makkelijker kan aantonen wat jij doet om de wereld een betere plek te maken.

6. Hulp nodig?

Heb je hulp nodig met het bepalen van je duurzaamheidsstrategie? Je kunt contact opnemen met een marketingbureau die met de SDG’s werkt. Zo wordt je geholpen met het bepalen van je missie, visie en kernwaarden en dan zorg je dat jij een mooie duurzaamheidsstrategie opstelt die je naar de buitenwereld kunt communiceren. 

Meld je gelijk kosteloos aan bij SDG Impact en begin met het communiceren van jouw impact.

sdg impact

Meer lezen?

Copyright © 2021 SDGimpact.nl
Inloggen
crossmenu