De werkwijze van SDG impact

Alle organisaties op SDG Impact hebben een bronzen, zilveren of gouden medaille. Deze medaille staat voor de mate waarin een organisatie zich ondernemen vanuit impact eigen heeft gemaakt. Welk bedrijf welke medaille heeft gekregen, vind je op de deelnemerspagina.

Voordat een organisatie een medaille toegekend krijgt, leveren ze bewijslast aan bij SDG Impact. Op basis van deze bewijslast kennen wij ze al dan niet een medaille toe die past bij hun wijze van ondernemen vanuit impact.

De drie niveaus

Op SDG Impact onderscheiden we dus drie verschillende impact niveaus: brons, zilver en goud. Wil je liever eerst tips lezen om op laagdrempelige wijze te beginnen met ondernemen vanuit impact? Onder de niveaus vind je tips en tricks om te beginnen (en om vervolgens stapsgewijs verder te klimmen!).

Brons

SDG Impact Medaille Brons

De organisaties met een bronzen impact medaille hebben zich op SDG Impact aangemeld en aangegeven op welke Sustainable Development Goals (SDG's) ze impact maken. Ook hebben ze kort aangegeven op welke manier ze impact op deze SDG's maken.

Kenmerken van organisaties met bronzen impact medaille:

 • Ze hebben een beknopte analyse gemaakt van de relevante SDG's voor hun kernactiviteiten (bijvoorbeeld d.m.v. een SDG quickscan)
 • Ze hebben op anekdotische wijze vermeld hoe ze impact op de SDG's maken

Zilver

SDG Impact Medaille Zilver

Deze organisaties hebben inzichtelijk gemaakt hoe ze zich hard maken voor de door hen gekozen SDG's door impact doelstellingen en een concreet actieplan te formuleren waarmee ze de doelen willen behalen. Daarnaast communiceren ze geregeld op transparante wijze met hun stakeholders over de voortgang die ze hierin boeken.

Kenmerken van organisaties met een zilveren impact medaille:

 • Een uitgewerkte impact strategie om actief bij te dragen aan de realisatie van de SDG's
 • Concrete doelstellingen en gerichte bewijslast over de voortgang van het behalen van deze doelstellingen
 • Periodieke en transparante communicatie over de voortgang van de impact strategie

Goud

SDG Impact Medaille Goud

Deze organisaties hebben hun impact meetbaar gemaakt en publiceren, gebaseerd op de data die volgen uit regelmatige metingen van hun impact, een impact jaarverslag. In dit verslag communiceren ze de positieve én negatieve impact van de gehele organisatie.

Kenmerken van organisaties met een gouden impact medaille:

 • Structurele impactmetingen op de SDG's
 • Impact jaarverslagen
 • Solide impact management
 • Beslissingen in het bedrijf worden gestuurd op basis van impact
Samen maak je altijd meer impact dan alleen. Daarom hebben we hier een aantal tips verzameld om jouw organisatie te helpen om nog meer impact te maken.

Beginnen met impact

De begrippen impact, duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen in het begin overweldigend zijn. Hoe hoog zijn bijvoorbeeld de wetenschappelijke eisen? Hoe maak ik mijn impact meetbaar? Hoe communiceer ik erover? Kortom: waar begin je?

Als je het jezelf maar moeilijk genoeg maakt, word je vanzelf ontmoedigd. Daarom kunnen wij niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om gewoon te beginnen. Het is namelijk niet realistisch om te verwachten dat je in één keer volledig duurzaam kunt ondernemen. Het is een proces waarin je groeit en als je eenmaal begonnen bent, word je er vanzelf beter in. Hieronder lees je twee tips om te beginnen:

 • Bekijk de kernactiviteiten van je bedrijf eens van een andere invalshoek, met bijvoorbeeld de SDG's ernaast, en ga eens na op welke SDG's je met je bedrijf direct impact maakt.
 • Hierbij kan het helpen om voor jezelf kort in kaart te brengen wie je stakeholders zijn. In andere woorden: welke organisaties zijn direct betrokken bij jouw onderneming en hoe maakt jouw bedrijf impact op deze stakeholders?
Samen Synergie

Een niveau hoger: van brons naar zilver

Schot in de roos

Goed bezig! Je hebt de beginselen van impact maken onder de knie en wil impact een prominentere plek laten innemen binnen je onderneming. Typerend voor bedrijven met een zilveren impact medaille zijn bijvoorbeeld concrete impact doelstellingen en een actieplan om deze doelstellingen te behalen. Je kunt dit op verschillende manieren aanpakken:

 • Formuleer concrete impact doelstellingen op basis van de kernactiviteiten van je organisatie
 • Stel een Theory of Change op per impact doelstelling. Deze kan vervolgens dienen als strategie om je impact doelstellingen te behalen.
 • Communiceer transparant over je voortgang. Hierbij is het belangrijk niet meer te claimen dan je in werkelijkheid doet, van greenwashing wordt immers niemand blij.
 • Probeer elke claim over je impact die je doet te ondersteunen met concrete data, op deze manier is er geen speld tussen te krijgen.

Op naar de top: van zilver naar goud

De laatste stap wat betreft ondernemen op basis van impact: de gouden medaille. Bedrijven met een gouden medaille sturen hun bedrijf volledig op basis van de impact die ze willen maken op de wereld om hen heen.

Deze bedrijven dagen zichzelf continu uit om hun positieve impact te vergroten en tegelijkertijd hun negatieve impact te verminderen. Een aantal richtlijnen om deze stap te maken vind je hieronder.

 • Samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau de impact van je werkzaamheden inzichtelijk maken en er data over verzamelen. Deze data kun je vervolgens verwerken in je jaarverslag. Op deze manier wordt een financieel jaarverslag een jaarfairslag waarin meer dan alleen het financiële resultaat wordt opgenomen.


 • Je CO2 footprint in kaart brengen. Dit kan met een tool zoals de Milieubarometer. Dit soort tools brengen in kaart welke onderdelen van je organisatie relatief veel broeikasgassen uitstoten. Op deze manier kun je gericht verbeteringen aanbrengen om CO2-neutraal en misschien zelfs CO2-positief te ondernemen.

Projecten met impact!

Naast de drie niveaus (brons, zilver en goud), vind je in het deelnemersbestand ook organisaties met de badge die je hiernaast ziet. Deze badge geven we aan organisaties die niet noodzakelijk vanuit de kern van hun organisatie impact maken op de SDG’s, maar wel op een projectmatige basis. Vaak in samenwerking met één van onze partners.Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: