Zonnescholen

Provincie:
Groningen
Missie:
Het nastreven van een inclusieve en eerlijke energietransitie in samenwerking met scholen, om zo bij te dragen aan een groenere wereld.
Visie
Het ondersteunen van scholen bij de aanschaf van zonnepanelen en LED-verlichting. Hiermee dragen we bij aan de verduurzaming van het onderwijs en creëren we bewustwording bij leerlingen en ouders.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 7 - Betaalbare en Duurzame energie

Alle activiteiten dragen bij aan de productie van betaalbare en duurzame energie.

Onze impact op: SDG 11 - Duurzame Steden en Gemeenschappen

Ruimte is schaars, een efficiënt gebruik van de ruimte is van belang om verduurzaming te realiseren. Daarom is de inzet van daken van groot belang. Het is van belang om natuur rondom de steden te behouden om klimaatadaptie te realiseren.

Onze impact op: SDG 13 - Klimaatactie

Door de opwek van duurzame energie wordt de fossiele uitstoot verminderd, waarmee we bijdragen aan het verkleinen van de CO2-uitstoot.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: