Zon Op Alle Daken

Provincie:
Groningen
Missie:
Het nastreven van een eerlijke energietransitie, zodanig dat energieprojecten voor iedereen toegankelijk zijn en om zo bij te dragen aan een groenere wereld.
Visie
Zoveel mogelijk daken en andere geschikte plekken gebruiken voor het produceren van duurzame energie. Die vooral ten goede komt aan huishoudens en organisaties met een smalle portemonnee.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 7 - Betaalbare en Duurzame energie

Alle activiteiten dragen bij aan de productie van betaalbare en duurzame energie.

Onze impact op: SDG 11 - Duurzame Steden en Gemeenschappen

Ruimte is schaars, een efficiƫnt gebruik van de ruimte is van belang om verduurzaming te realiseren. Daarom is de inzet van daken van groot belang. Het is van belang om natuur rondom de steden te behouden om klimaatadaptie te realiseren.

Onze impact op: SDG 13 - Klimaatactie

Door de opwek van duurzame energie wordt de fossiele uitstoot verminderd, waarmee we bijdragen aan het verkleinen van de CO2-uitstoot.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: