SDG Impact

Zon Op Alle Daken

Over Zon Op Alle Daken

De missie van Zon Op Alle Daken

Het nastreven van een eerlijke energietransitie, zodanig dat energieprojecten voor iedereen toegankelijk zijn en om zo bij te dragen aan een groenere wereld.

De visie van Zon Op Alle Daken

Zoveel mogelijk daken en andere geschikte plekken gebruiken voor het produceren van duurzame energie. Die vooral ten goede komt aan huishoudens en organisaties met een smalle portemonnee.

SDG 7 - Betaalbare en Duurzame energie

Alle activiteiten dragen bij aan de productie van betaalbare en duurzame energie.

SDG 11 - Duurzame Steden en Gemeenschappen

Ruimte is schaars, een efficiënt gebruik van de ruimte is van belang om verduurzaming te realiseren. Daarom is de inzet van daken van groot belang. Het is van belang om natuur rondom de steden te behouden om klimaatadaptie te realiseren.

SDG 13 - Klimaatactie

Door de opwek van duurzame energie wordt de fossiele uitstoot verminderd, waarmee we bijdragen aan het verkleinen van de CO2-uitstoot.
Copyright © 2021 SDGimpact.nl
Inloggen
crossmenu