SDG Impact

Wereldwinkel Assen

Over Wereldwinkel Assen

De missie van Wereldwinkel Assen

De missie van de Wereldwinkel Assen is een winkel te exploiteren waarin fair trade producten verkocht worden. Hiermee wil de Wereldwinkel: • Bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de producenten door de verkoop van fair trade producten • Bevorderen van veranderingen in de wereldhandelsstructuren die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving. • Bevorderen van duurzaamheid in handelsrelaties en respect voor mens & milieu De Wereldwinkel in Assen draagt bij aan het bevorderen van eerlijke handel wereldwijd. Daarmee levert ze ook een bijdrage aan het realiseren van de VN-duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030

De visie van Wereldwinkel Assen

Om de missie te verwezenlijken wordt de organisatie zo ingericht dat de winkel • fair trade producten uit Azië, Amerika en Afrika (85% van het assortiment) verkoopt; • duurzame producten (randassortiment 15%) verkoopt. Duurzaamheid in de Wereldwinkel staat voor duurzame relaties en respect voor mens & milieu. • de klanten informeert over de producten en de producenten om hen inzicht te geven in de belemmeringen in de huidige handelsstructuren. • zich verbindt met andere partijen en organisaties in Assen, regionaal en landelijk. Het aanpakken van wereldhandel en het veranderen van structuren vraagt om samenwerking op verschillende niveaus. • vrijwilligers in staat stelt actief en deskundig en met plezier te werken aan de missie van de winkel.

SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie

De producten die de Wereldwinkel verkoopt zijn verantwoord geproduceerd.

SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

De producten in de Wereldwinkel zijn geproduceerd door mensen die een redelijk loon ontvangen voor hun werk. Bepaalde producten worden gemaakt door mensen die niet in het reguliere arbeidsproces zouden kunnen meedraaien. Met name de kansarmen krijgen kansen om zich te ontwikkelen.

SDG 1 - Geen Armoede

Omdat de producenten een redelijke prijs ontvangen voor hun producten kunnen ze zich onttrekken aan armoede.
Copyright © 2021 SDGimpact.nl
Inloggen
crossmenu