The Forest Project

Provincie:
Limburg
Missie:
Onze missie is om zoveel mogelijk onbeschermd bos is Nederland aan te kopen en deze te beschermen tegen houtkap.
Visie
Boom voor boom, bos voor bos, breken wij de longen van de wereld af. Alleen al in Nederland zijn er de afgelopen jaren meer dan 25.000 voetbalvelden aan bos verdwenen. Door particulieren en het Nederlandse bedrijfsleven te betrekken bij de oplossing, dragen zij niet hun steentje bij tegen de ontbossing. Zij compenseren hiermee ook een deel van hun CO2 uitstoot.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 13 - Klimaatactie

De productiebossen die wij met donaties van derden aankopen en beschermer tegen houtkap, behouden hun maximale CO2 opname. Hiermee dragen wij een stukje bij aan de oplossing van het klimaatprobleem.

Onze impact op: SDG 15 - Leven op het land

Door bossen te beschermen en de bospercelen te ontwikkelen (bijv. exoten eruit, inheemse soorten erin) dragen we bij aan de vergroting van de biodiversiteit binnen de percelen.

Onze impact op: SDG 15 - Leven op het land

Door bossen te beschermen en de bospercelen te ontwikkelen (bijv. exoten eruit, inheemse soorten erin) dragen we bij aan de vergroting van de biodiversiteit binnen de percelen.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: