SDG Impact

Step in Control

Over Step in Control

De missie van Step in Control

“Samen met gemeenten bijdragen aan een duurzame maatschappij en het welzijn van mensen”.

De visie van Step in Control

“Maatschappelijke resultaat- en effectsturing wordt wereldwijd de standaard voor verantwoording”.

SDG 1 - Geen Armoede

Gemeenten hebben een maatschappelijke opgave. Het bestrijden van armoede, het bevorderen van gelijkheid en het stimuleren van duurzaamheid zijn hier duidelijke voorbeelden van. Wij ondersteunen gemeenten in het verantwoorden van hun maatschappelijk toegevoegde waarde. Met andere woorden: ‘Aantonen dat gemeentelijk beleid zoden aan de dijk zet en daadwerkelijk bijdraagt aan het welzijn van inwoners én aan een betere wereld’. Armoedebestrijding neemt een bijzondere plek in en dekt vele facetten. Als een individu of gezin uit de armoede wordt geholpen, ontstaat een sneeuwbaleffect van positieve gevolgen. Zo kan men beter participeren in de samenleving, heeft men meer ruimte om een ander te helpen en leeft men een gezonder (fysiek en mentaal) leven. Wij helpen gemeenten bij het sturen en verantwoorden van maatschappelijke effecten, zodat zij een optimale toegevoegde waarde leveren aan hun inwoners.

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

SDG 3 ligt in het verlengde van SDG 1 en onze bedrijfsmissie “Samen met gemeenten bijdragen aan een duurzame maatschappij en het welzijn van mensen”. Alleen een juiste balans (beginnend bij je eigen omgeving) zorgt dat er ruimte ontstaat om een bijdrage te leveren aan het grotere geheel: Een betere wereld. Wij creëren deze balans voor gemeenten, door de basis van maatschappelijke effectsturing en verantwoording goed neer te zetten binnen de organisatie en binnen het gemeentelijke beleid. Dit maakt het mogelijk om beleid zo in te richten dat men niet alleen de dingen juist doet, maar vooral dat men ook de juiste dingen doet. Dingen die bijdragen aan het welzijn van inwoners en het doorgeven van een beter wereld. Intern draagt Step in Control zorg voor zijn medewerkers door de balans tussen werk, privé en ontspanning hoog in het vaandel te houden. Dat is immers de balans van waaruit wij onze klanten ondersteunen, stimuleren en motiveren.

SDG 11 - Duurzame Steden en Gemeenschappen

Duurzaamheid gekoppeld aan klimaat en economie heeft veel aandacht in Rijks- en gemeentelijk beleid. Klimaatdoelstellingen, een circulaire economie en duurzame energie nemen ook op gemeentelijkniveau een centrale plek in. De ‘oude’ economie en de ‘oude’ manier van werken vraag te veel van onze aarde en het klimaat. Gemeenten moeten dus ook hun beleid en hun doelstellingen hierop aanpassen. Wij ondersteunen gemeenten in het sturen, realiseren en verantwoorden van de door hun gewenste maatschappelijke doelstellingen. Waarbij het mogelijk maken van keuzes voor nieuwe alternatieven (door het verschaffen van inzicht) en het creëren en verantwoorden van maatschappelijk rendement doel is. Gemeenten kunnen op het gebied van duurzame steden/ gemeenschappen een voortrekkersrol spelen. Wij helpen gemeenten deze te realiseren. Intern dragen wij bij aan duurzaamheid en de nieuwe economie door minder te reizen en meer online ontmoetingen te realiseren. En wanneer we toch moeten reizen doen we dat met een elektrisch wagenpark.
Copyright © 2021 SDGimpact.nl
Inloggen
crossmenu