Snackbar van de Toekomst

Provincie:
Drenthe
Missie:
Bewustwording vergroten bij de spelers in voedselketens om keuzes te maken op basis van SDG’s.
Visie
Vanuit een behoefte acteren, samen optrekken is een voorwaarde om een duurzame voedselketen te ontwikkelen! (zie ook onze beleidsplan op onze website:https://www.snackbarvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2020/05/Beleidsplan_SvdT_2020-2025.pdf)

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 2 - Geen honger

Honger heeft een groot gedeelte met het gemis van voedsel te maken. Honger komt niet alleen buiten Nederland voor, maar ook in Nederland zijn al dagelijks tig mensen die een te kort aan "goed" voedsel hebben. Vooral de kinderen zijn daar de dupe van! Daar willen wij via Snackbar van de Toekomst extra aandacht voor krijgen zodat iedereen gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen tot een volwaardige deelnemer aan een succesvolle maatschappij.

Onze impact op: SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Voeding is voor de mens een energiebron om de eigen motor goed te laten lopen, om duurzame prestaties te kunnen leveren en om elkaar te helpen.

Onze impact op: SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie

Snackbar van de Toekomst ademt duurzaam voedsel en wij willen niets liever dan dit te koppelen aan SDG 12. Of nog beter gezegd aan alle 17 SDG's.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: