Responsible Together BV

Provincie:
Zuid-Holland
Missie:
Ondernemers en consumenten helpen op een verantwoorde wijze betere keuzes te maken.
Visie
Door duurzaamheid sexy te maken en toegankelijk zal de transitie naar een duurzamere maatschappij versnellen, waarbij onze overtuiging is dat de consument met zijn koopkracht de échte sleutel in handen heeft om een noodzakelijke verandering te forceren.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie

Om de consument enthousiast te krijgen voor duurzame producten zijn wij een initiatief gestart onder de noemer www.ConsumingforGood.com. Zo kunnen wij laten zien dat duurzaamheid enerzijds niets te maken heeft met "geitenwollen sokken" en anderzijds hen in staat stellen om keuzes te maken op basis van de juiste informatie. Echter, het is voor duurzame merken lastig om hun verhaal te kunnen vertellen in de retail, aangezien retailers nog steeds te veel marge-gedreven zijn en ervoor zorgen dat de consument keuzes moet maken tussen "mindere" alternatieven op basis van beperkte informatie.

Onze impact op: SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

Om duurzame bedrijven te ondersteunen in het vinden van de juiste mensen met de juiste instelling zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe manier van personeelswerving op basis van onder andere de SDG's via ons binnenkort te lanceren initiatief www.baanmetimpact.nl. Deze aanpak speelt in op de behoefte van zeker de jongere generatie om het liefst te werken voor bedrijven die bijdragen aan een betere wereld.

Onze impact op: SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Om impact-bedrijven harder te kunnen laten groeien adviseren en ondersteunen wij deze ondernemers met behulp van ons partnernetwerk vanuit diverse disciplines, waardoor er sprake kan zijn van een effectievere invulling van het werk en het creëren van schaalvoordelen door samen te werken. Hierdoor kunnen er deuren opengaan die voor de individuele bedrijven anders gesloten blijven.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: