Rechtfabriek

Provincie:
Noord-Holland
Missie:
Rechtfabriek maakt het voor iedereen mogelijk om zelf te procederen.
Visie
De huidige toegang tot recht loopt voor het overgrote deel via het huidige advocaten-model in een one-size-fits-all-model. Voor al je juridische problemen ga je naar een advocaat. Of je nu wilt sparren, advies wilt, stukken wilt laten maken of iemand namens jouzelf wil laten optreden. Voor ingewikkelde, gespecialiseerde problemen met een grote waarde werkt dit goed (grote corporates). Voor eenvoudigere zaken met een beperkte financiële waarde is dit model te duur (consumenten en kleine ondernemers). Daarnaast speelt in de maatschappij een toenemende trend in zaken ‘zelf afhandelen’. De overheid wil een zelfstandige actieve burger, bij financiële producten (bankzaken) kun je alles zelf online doen, maar ook bij boekhouding voeren, doen van belasting aangifte, etc. De overheid herkent de beperkte toegang tot recht voor grote groepen in de samenleving ook en zoekt naar wegen om het recht breder toegankelijk te maken. Dit is in diverse experimenten en wetgeving in toenemende mate terug te zien. Hiermee is de deur geopend voor juridische dienstverlening in een combinatie tussen ‘zelf doen maar met gespecialiseerde hulp. Door een gespecialiseerd aanbod van diensten aan te bieden is betaalbare toegang tot recht weer mogelijk.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 16 - Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten

Rechtfabriek draagt direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de rechtspraak. Daarmee wordt voor meer mensen voor meer geschillen het recht toegankelijk

Onze impact op: SDG 11 - Duurzame Steden en Gemeenschappen

Door een brede bereikbaarheid van recht mogelijk te maken wordt bijgedragen aan sociale inclusiviteit.

Onze impact op: SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

Doordat Rechtfabriek de mogelijkheid biedt om actie te nemen tegen niet-waardig werk (of werkomstandigheden), wordt hier indirect aan bijgedragen.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: