PTH Groep

Provincie:
Friesland
Missie:
Wij zijn iedere dag betrokken bij onze opdrachtgevers, bij elkaar en bij de maatschappij om telkens weer te leren, te begrijpen en te groeien. Omdat jij ertoe doet!
Visie
Onze duurzaam maatschappelijk ambitie is direct verbonden aan onze missie. Wij willen verbinden en positief bijdragen aan onze wereld. Daarbij vinden we het belangrijk om te kijken naar het effect dat ons handelen heeft en wat we daar aan kunnen verbeteren. Dat doen we niet omdat wij per se wereldverbeteraars zijn. Dat doen we omdat we zien dat wat we doen impact heeft, niet alleen op de wereld maar ook op onze relaties, medewerkers en onszelf. Waar we verbinden, doen we dingen samen en samen kom je verder, ga je sneller, is het makkelijker en bovendien ook veel leuker.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

Wij vinden duurzame werkgelegenheid en arbeidsrelaties belangrijk. Werkgelegenheid wordt gecreëerd door groei van het bedrijf en het continue beschikbaar stellen van stage-, werk- en leerplekken. Ook vinden we social return belangrijk. Naast het ondersteunen van maatschappelijke doelen en organisaties vinden we het ook belangrijk dat personeel met afstand tot de arbeidsmarkt ruimte krijgt om zinvol en passend werk te verrichten. Daarom maken wij gebruik van een team medewerkers van een sociale zorgcoöperatie, waarbij een begeleider aanwezig is tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Wij vragen aandacht voor de arbeidsomstandigheden in de productielanden van onze toeleveranciers via onze MVO-intentieverklaring. Daarnaast hebben we een samenwerking met Electronics Watch die inspecties uitvoert op de productielocaties.

Onze impact op: SDG 13 - Klimaatactie

Het voorkomen van milieuvervuiling, het duurzaam gebruiken van hulpbronnen, de klimaatverandering en de bescherming van milieu is ingeregeld via onze ISO 14001. Dit wordt door een onafhankelijke partij ge-audit. Afwijkingen, aanbevelingen en kansen uit de audit worden jaarlijks behandeld. Deze dienen als input voor het continue verbeteren, wat één van de doelstellingen binnen ons milieubeleid is. Onze bedrijfsvoering is CO2 neutraal. Dit maken we meetbaar via de milieubarometer, zodat we inzicht hebben en kansen kunnen identificeren om nog meer klimaatneutraal en circulair te ondernemen. Onze toeleveranciers worden hier steeds meer in betrokken. Hierdoor creëren we onder andere bewustwording.

Onze impact op: SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Verbinding is het woord dat onze missie samenvat. Partnerschap is precies wat de essentie van die verbinding voor ons weergeeft. Om succesvol te zijn in het realiseren van onze doelen moeten we samenwerken met onze klanten en leveranciers en stakeholders op het gebied van wet- en regelgeving, vertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties. Daarom houden we in onze leveranciersmanagement rekening met de mate waarin een leverancier zich inspant t.a.v. de SDG’s. Ook zijn wij aangesloten bij verschillende organisaties en netwerken waar we gezamenlijk werken aan één of meerdere van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn ons initiatief en inbreng van duurzaamheid in de Nederlandse branchevereniging VSI, de intentieovereenkomsten ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen die we aan onze leveranciers voorleggen en onze deelname aan het LIFE partner netwerk. Dit is een internationaal netwerk dat in Nederland uit ruim 200 ondernemers en high professionals bestaat. LIFE Partners werkt mee aan de missie van de organisatie door een deel van hun tijd, invloed, financiën en expertise in te zetten. Hiermee wordt gezamenlijk gewerkt aan armoedebestrijding, hongerbestrijding, gelijkheid, vrede en toegang tot zorg en onderwijs.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: