Protium

Provincie:
Groningen
Missie:
Protium draagt bij aan de energietransitie door samen te werken met ondernemend Nederland aan grootschalige zonnepaneelsystemen voor het opwerken van groene energie.
Visie
Binnen 10 jaar een significante bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland door invloed te hebben op de landelijke transitie keuze.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 7 - Betaalbare en Duurzame energie

Dakhuurconstructies maken waarmee duurzame energie haalbaar wordt voor ondernemers.

Onze impact op: SDG 13 - Klimaatactie

Ontwikkelen van zonnepaneelsystemen waarmee duurzame energie wordt opgewekt.

Onze impact op: SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Dakeigenaren ontzorgen waardoor meer ondernemers opstaan voor zonnepanelen waardoor wordt bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: