Praatpaal

Provincie:
Friesland
Missie:
Startups (in spé) de handvatten bieden om hun startup droom te realiseren en samen meer impact te maken.
Visie
Door een online platform aan te bieden waar door middel van samenwerkingen kennis kan worden opgedaan en persoonlijke groei kan worden gedeeld.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Wij bieden kennis en inspiratie waar de huidige innovatieve markt wel om vraagt, maar de educatie niet biedt.

Onze impact op: SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

Met het 'impact your life = impact theirs'-programma bieden we ondernemers in landen met een minder goed startupklimaat de handvatten om te beginnen met ondernemen.

Onze impact op: SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Samen met onze nationale en internationale partners verspreiden we de kennis om wereldwijd startups te helpen.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: