NTCP

Provincie:
Drenthe
Missie:
Plastic afval 100% herbruikbaar maken
Visie
Testen, onderzoeken en innoveren op pilotniveau ten behoeve van de hele plastic afval keten

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 9 - Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Onze sorteerlijn simuleert enerzijds het volledige sorteerproces (tot 2000 kg per uur), maar is anderzijds modulair ingericht: elke stap kan individueel doorlopen en bemonsterd worden. Daarnaast is een experimentele positie aanwezig om nieuwe apparatuur of technologieën te testen. Met de testfaciliteit voor het sorteer- en wasproces op pilotschaal, is het NTCP als eerste testcentrum representatief voor industriële installaties. De praktische testen en experimenten met échte afvalstromen leveren een structurele dataverzameling op, die stakeholders en opdrachtgevers uit de keten helpt om hun circulaire doelstellingen te versnellen.

Onze impact op: SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie

Wat het NTCP betreft is de tijd van spullen maken, gebruiken en vervolgens gewoon weggooien of verbranden voorbij. Door op pilotschaal te testen en te onderzoeken hoe plastics uit huishoudelijk afval zich gedragen in het sorteer- en wasproces helpen we opdrachtgevers om plastics beter sorteerbaar te maken en uiteindelijk te innoveren naar 100% recyclebare plastics.

Onze impact op: SDG 14 - Leven in het Water

In 2019 ondertekenden 75 partijen het Plastic Pact NL, waaronder het NTCP. Hierin zijn afspraken gemaakt over de situatie in 2025. In een notendop stellen de partijen die zich gecommitteerd hebben aan het Plastic Pact zich ten doel om minder plastic te gebruiken, meer plastic opnieuw te gebruiken (meer gerecycled plastic toe te passen in producten), meer te recyclen en om al het nieuwe plastic voor 100 procent recyclebaar te laten zijn. Op die manier gaan we beter met onze grondstoffen om en belasten we het milieu minder.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: