Harryvan Interieurbouw

Provincie:
Groningen
Missie:
Visie
Onze visie en werkwijze is dat wij vooruitstrevend (V) zijn en de verwachting van onze opdrachtgevers willen overtreffen. Dit doen wij door mee te denken en waar mogelijk met vernieuwende en duurzame oplossingen te komen. Door deze enthousiaste, proactieve houding en het aanbieden van alternatieven beschouwt onze opdrachtgever ons als initiatiefrijk (I). Onze opdrachtgevers zien ons daarnaast als professioneel (P) omdat ze kunnen vertrouwen op 100% vakmanschap en een hoge kwaliteitsstandaard, geleverd door zeer vakkundige medewerkers. Daarnaast staan wij voor wat we maken en lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheden, ook niet als het even anders gaat dan gepland. Deze VIP-benadering hanteren we al sinds 1930.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Wij dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt door waar mogelijk mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook maken we voor bepaalde werkzaamheden gebruik van een sociale werkvoorziening. Onze groenvoorziening is uitbesteed aan een zorginstelling.

Onze impact op: SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers hun werk met plezier doen en dat in een gezonde en veilige werkomgeving. Om dit te waarborgen hebben wij uitgebreide arbeidsvoorwaardelijke informatie en (spel)regels opgenomen in ons personeelshandboek en in ons VGM beleidsplan. Bij goed werkgeverschap hoort echter ook het naleven van in nationale wetgeving vastgestelde rechten en plichten. Zo verbieden wij alle vormen van dwangarbeid en willen wij ook niet samenwerken met organisaties die dwangarbeid wel toestaan. Arbeidsrelaties zijn altijd vrijwillig en gebaseerd op wederzijds goedvinden. Daarnaast verbieden wij alle vormen van kinderarbeid (scholing uitgezonderd) en willen we niet samenwerken met organisaties die kinderarbeid wel toestaan.

Onze impact op: SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie

In het kader van ‘meer produceren met minder’ hebben wij een eigen duurzaamheid stappenplan opgesteld waarbij we uitgaan van hergebruik en gebruik van duurzame materialen. Het plan bestaat uit de volgende stappen: STAP 1 | circulaire interieurbouw - Nieuw is niet altijd beter. Veel bestaande interieuronderdelen kunnen na een ‘opfrisbeurt’ nog weer jaren mee. In plaats van nieuwe kasten kun je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om bestaande kasten te verven, een nieuwe ombouw te geven of onderdeel te maken van een nieuw meubel. STAP 2 | hergebruik van restmaterialen - Veel restmaterialen die normaal gesproken weggegooid worden kunnen eigenlijk nog prima voor nieuwe doeleinden gebruikt worden. Denk aan verpakkingsmateriaal zoals pallets of stukken leidingbuis die overgebleven zijn. STAP 3 | gebruik van nieuw basismateriaal op basis van gerecycled afvalmateriaal - Zaagresten worden bij ons gescheiden weggegooid. Bruikbare resten laten wij ophalen en deze worden gerecycled tot nieuwe spaanplaten waarna de zaagresten in de vorm van nieuwe spaanplaten opnieuw gebruikt worden. STAP 4 | gebruik van duurzame materialen - Wij gebruiken zoveel mogelijk duurzame materialen.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: