Happy Tosti

Provincie:
Zuid-Holland
Missie:
Om wereldwijd Happy Tosti fans te maken, die samen met ons het avontuur aangaan op weg naar duurzame en sociale vooruitgang.
Visie
Bij Happy Tosti willen wij op een zo eerlijke en transparant mogelijke manier zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een leuke, waardevolle en betaalde baan bieden.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Onze werknemers voelen zich fijner en zijn zelf redzamer door hun werk bij Happy Tosti.

Onze impact op: SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

Een betaalde baan het nieuwe normaal maken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Onze impact op: SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie

We verduurzamen de Nederlandse horeca door gebruik te maken van biologische producten.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: