Donker Groep

Provincie:
Friesland
Missie:
Onze organisatie is bezig aan een beweging waarmee we veranderen van een groenbedrijf naar een groen bedrijf. Groen heeft hier de betekenis van duurzaam en circulair.
Visie
Wij geloven in de kracht van groen. Een groene omgeving creëert namelijk ruimte, geeft energie en draagt bij aan een gezond en positief leven. Daarom wordt het steeds belangrijker om binnen- en buitenruimten duurzaam in te richten.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Een groene omgeving creëert ruimte, geeft energie en draagt bij aan een gezond en positief leven.

Onze impact op: SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

Werken met mensen met een beperking is voor ons vanzelfsprekend en wordt in al onze vestigingen gestimuleerd. Het is ons doel deze mensen een mooie baan te geven in een prachtig vak. Bij Donker Groen werken momenteel bijna 200 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze worden dagelijks aangestuurd door hoveniers die specifiek zijn opgeleid voor deze begeleiding. Al vijf jaar lang volgen geselecteerde hoveniers bij Donker Groen een vijfdaagse opleiding ‘Bijzonder begeleiden en coachen’. De begeleiding richt zich uiteraard op productie en veiligheid, maar vooral ook op motivatie, ‘erbij horen’ en het groeien naar een zekere mate van vakbekwaamheid en fitheid voor de arbeidsmarkt.

Onze impact op: SDG 13 - Klimaatactie

Werken in het groen is onlosmakelijk verbonden aan ons klimaat. Logisch ook: alle veranderingen hebben gevolgen voor het werk dat we doen. Maar ook de verstedelijking van ons land heeft effect: de stad wordt steeds warmer en de gemiddelde achtertuin kan het hemelwater niet meer aan doordat hij meer uit tegels bestaat dan uit groen. En laten we wel wezen: dat klimaat verandert in rap tempo. Onze organisatie is bezig aan een beweging waarmee we veranderen van een groenbedrijf naar een groen bedrijf. Donker Groep wil werken zonder negatieve impact en juist bijdragen aan herstel van de aarde en al wat daar op leeft. Om dit te bereiken hebben we een visie ontwikkeld die in zes doelen omschrijft wat wij willen bereiken in 2035.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: