SDG Impact

Breath in Balanz

Over Breath in Balanz

De missie van Breath in Balanz

Werelwijd aanbieden van een persoonlijk coaching- en feedbacksysteem voor degrote groep mensen met een verstoord (disfunctioneel) ademhalingspatroon, vaakveroorzaakt door een stressvolle levensstijl, angstgevoelens of hyperventilatie.

De visie van Breath in Balanz

Breath In Balanz zet wereldwijd “goed ademen” op de kaart om het leven vanmiljoenen mensen te verbeteren en de zorgkosten te helpen verlagen!

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

De BreathBalanz draagt zorg voor het verbeteren van je adempatroon, daardoor betere gezondheid en hogere kwaliteit van leven.

SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie

De BreathBalanz zorgt ervoor dat je je beter gaat voelen omdat je klachten afnemen. Dit leidt tot minder medicijngebruik en minder gebruik van de zorg.

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Wij geloven heilig in het aangaan van partnerschappen, omdat je daardoor meer draagvlak, nieuwe contacten en een wijdere blik op de zaken hebt.
Copyright © 2021 SDGimpact.nl
Inloggen
crossmenu