Breath in Balanz

Provincie:
Drenthe
Missie:
Werelwijd aanbieden van een persoonlijk coaching- en feedbacksysteem voor degrote groep mensen met een verstoord (disfunctioneel) ademhalingspatroon, vaakveroorzaakt door een stressvolle levensstijl, angstgevoelens of hyperventilatie.
Visie
Breath In Balanz zet wereldwijd “goed ademen” op de kaart om het leven vanmiljoenen mensen te verbeteren en de zorgkosten te helpen verlagen!

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

De BreathBalanz draagt zorg voor het verbeteren van je adempatroon, daardoor betere gezondheid en hogere kwaliteit van leven.

Onze impact op: SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie

De BreathBalanz zorgt ervoor dat je je beter gaat voelen omdat je klachten afnemen. Dit leidt tot minder medicijngebruik en minder gebruik van de zorg.

Onze impact op: SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Wij geloven heilig in het aangaan van partnerschappen, omdat je daardoor meer draagvlak, nieuwe contacten en een wijdere blik op de zaken hebt.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: