Blue Feniks

Provincie:
Noord-Holland
Missie:
Blue Feniks maakt werkomgevingen aantoonbaar veiliger en inclusiever. Dit zorgt voor meer werkgeluk en beter functionerende organisaties.
Visie
Blue Feniks zorgt wereldwijd voor werkgeluk.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 5 - Gendergelijkheid

De software van Blue Feniks zorgt voor veilige werkomgevingen en werkgeluk, waar alle medewerkers gelijkwaardig zijn. Blue Feniks gaat actief discriminatie (5.1) en geweld (5.2) tegen, bevordert het naleven van relevante wet- en regelgeving (5.c) en gebruikt o.a. innovatieve technologie om dit te bereiken (5.b). 

Onze impact op: SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

Blue Feniks staat voor waardig werk, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op grond van geslacht, leeftijd of handicap (8.5). Hierbij beschermt Blue Feniks actief de arbeidsrechten en bevordert veilige en gezonde werkomgevingen voor alle werknemers (8.8).

Onze impact op: SDG 16 - Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten

Blue Feniks helpt organisaties om verantwoordelijk en transparant te zijn (16.6), te voldoen aan relevante regelgeving op het gebied van de klokkenluidersregeling en hiermee o.a. corruptie en omkoperij tegen te gaan (16.5). Blue Feniks helpt ook om te voldoen aan nationale wetgeving, zoals het voldoen aan Arbo wetgeving en internationale overeenkomsten op het gebied van veiligheid en inclusiviteit (16.10).

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: