SDG Impact

BLM Wegenbouw BV

Over BLM Wegenbouw BV

De missie van BLM Wegenbouw BV

Duurzaam BLM Wegenbouw

De visie van BLM Wegenbouw BV

Duurzaam' is hierbij de maatgevende term. Deze term omvat een aantal aspecten, waarop we ons met BLM richten. Allereerst betekent 'duurzaam' natuurlijk voor een langere tijd. Duurzaam omvat daarmee onze visie op ons eigen (voort)bestaan, onze relatie met onze medewerkers, maar ook onze relatie met onze opdrachtgevers, onze partners en onze toeleveranciers. Duurzaam refereert ook aan onze familiecultuur. Duurzaam in tijd staat echter ook voor ons besef van de levens- en gebruiksduur van onze gerealiseerde projecten en objecten. Een besef wat maakt dat we mee willen en kunnen denken over het maximaliseren van de technische levensduur en de gebruiksduur en in ieder geval zorgdragen voor een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van gerealiseerde objecten en toegepaste materialen en grondstoffen.

SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie

We maken deel uit van het actieteam Circulair Ontwerpen van CB'23 en wegen in ons inkoopmanagement de kansen ten aanzien van circulariteit van objecten, materialen en grondstoffen bewust af. Wij adviseren onze opdrachtgevers er (on)gevraagd en proactief over. Wij denken mee in Betonketens en werken mee aan proeftuinen voor alternatieve materialen.

SDG 13 - Klimaatactie

Wij zijn een van de partners bij het Klimaatplein in Horst aan de Maas, waarbij we vanaf het ontwerp meedenken en meewerken aan het realiseren van een klimaatadaptief plein. We meten met onze partners en voor eigen rekening drie jaar lang het effect van onze maatregelen op de waterbalans, het groen en de temperatuurbeheersing (en -daling). Wij willen en zullen leren hoe we onze (materialen en constructie)kennis en kunde nog beter kunnen inzetten om klimaatadaptief te werken. Samen met onze kennis van C2C en de reguliere opgaven om emissieloos en energieneutraal te werken, maakt dat we een wezenlijk bijdrage kunnen en willen leveren aan dit doel.

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Niemand weet meer dan 'ons'. Samen komen we verder. Of deze samenwerking nu met partners en toeleveranciers of met opdrachtgevers bedoeld is. Een gelijke cultuur is hierbij wel van belang. Wij kiezen voor contact boven contract!
Copyright © 2021 SDGimpact.nl
Inloggen
crossmenu