Alexander Impact

Provincie:
Groningen
Missie:
Een wereld waarin bedrijven niet langer schade toedoen aan maatschappij en natuur en waarin ecologische, maatschappelijk en economische waarden juist evenwichtig van belang zijn voor de bestaanszekerheid van een organisatie.
Visie
De maatschappelijke ecologische en maatschappelijke en economische waarden inzichtelijk maken en in balans brengen met toekomstbestendige organisaties met bestaansrecht als resultaat.

Niveau:

Maakt impact op deze SDG's:

Onze impact op: SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Omdat we samen met al onze klanten en partners hun impact inzichtelijk en meetbaar maken om vervolgens hun positieve impact te vergroten en hun negatieve impact te verminderen.

Onze impact op: SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Omdat we samen met al onze klanten en partners hun impact inzichtelijk en meetbaar maken om vervolgens hun positieve impact te vergroten en hun negatieve impact te verminderen.

Onze impact op: SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Omdat we samen met al onze klanten en partners hun impact inzichtelijk en meetbaar maken om vervolgens hun positieve impact te vergroten en hun negatieve impact te verminderen.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: